googlebot là gì?

Googlebot là gì?

Googlebot thường được gọi là spider, dùng để thu thập thông tin website. Googlebot phát hiện ra website mới và cập nhật thêm chỉ mục cho google.   googlebot là gì? Googlebot sử dụng […]