Bảng tuần hoàn SEO

Bảng tuần hoàn SEO

Làm SEO (Search engine optimization)  bạn có một khái niệm riêng cho mình về công việc SEO. Rút ra kinh nghiệm khi bạn trãi nghiệm những ngày tháng với các ông lớn như Google . Vậy có bao giờ bạn ngồi lại, phân tích các giai đoạn mình thực hiện và “khoa học hóa” nó lên chưa?

Các công cụ tìm kiếm luôn có nhiều yếu tố xếp hạng, để đánh giá site có giá trị cao hay không. Như trang web có nội dung tốt cho đến backlink hiệu quả là bước đánh giá căn bản mà ai làm SEO cũng biết.

Chúng ta đang có một mục đích giống nhau là “thâu tóm” bảng xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm. Suy cho cùng chúng ta đều có một mục tiêu. Không ít thì nhiều trong kỹ thuật thực hiện của chúng ta có những điểm giống nhau.

Bảng tuần hoàn SEO của chúng tôi dưới đây tóm tắt các yếu tố chính để tập trung cho sự thành công xếp hạng trên công cụ tìm kiếm .
>> click vào hình để xem full size
Bảng tuần hoàn SEO

Với sự cộng tác của Column Five Media đã giúp hoàn thành bảng tuần hoàn SEO này.

Nguồn: search engine land