Công cụ hỗ trợ phân tích website/blog

Tổng hợp các tool hỗ trợ để phát triển website của bạn. Có hàng trăm các công cụ hỗ trợ để nghiên cứu và phát triển site miễn phí. Dùng các tool này để tối ưu site, nó sẽ giúp bạn tối ưu onpage. Mình chỉ thống kê những cái thông dụng, tất nhiên là còn nhiều tool khác nữa 🙂 thị trường giờ nhiều tool lắm, bạn nào có biết tool nào hay thì chia sẽ ở comment bên dưới nha.

Bắt đầu với bộ tool dành cho nhóm Webmaster:

Analytics

Heatmap

Traffic

Visibility

Search

Performance

Security & Backup

Live Chat

Website Monitoring

Utilities

Validator

IP & DNS

Công cụ hỗ trợ Content:

Content Discovery

Alerts

Công cụ hỗ trợ Blogging:

Platforms

Templates

Còn nữa….