Forum nước ngoài chất lượng dùng đi backlink

Mình tổng hợp link các forum nước ngoài có PR & Alexa cao.

Num Website Alexa Page Rank Category
1 forums.digitalpoint.com 190 4 Webmastering
2 warriorforum.com 450 5 SEO
3 webmasterworld.com 633 7 Webmastering
4 r10.net 731 4 Webmastering
5 siteadwiki.com 886 7 Webmastering
6 webhostingtalk.com 1,420 7 Web Hosting
7 daniweb.com 1,426 6 IT
8 forums.seochat.com 2,029 5 SEO
9 talk.iwebtool.com 2,209 5 Affiliate marketing
10 v7n.com 2,317 4 Webmastering
11 forums.devshed.com 2,337 5 Webmastering
12 forums.searchenginewatch.com 2,615 5 Web Development
13 webdeveloper.com 2,981 6 SEO
14 namepros.com 3,190 7 Web Development
15 earnersforum.com 3,343 5 Domains
16 webmaster-talk.com 3772 5 Affiliate Marketing
17 webmaster-talk.com 3,813 5 Webmastering
18 affiliates4u.com 4,850 4 Affiliate marketing
19 dnforum.com 5,046 5 Domains
20 kirupa.com 5,725 7 Webmastering
21 ozzu.com 5,735 5 Webmastering
22 forums.seroundtable.com 5,866 3 SEO
23 forum.abestweb.com 6,535 5 Affiliate marketing
24 dreamteammoney.com 7,075 4 Webmastering
25 ukbusinessforums.co.uk 7,624 5 Webmastering
26 associateprograms.com 7,845 6 Affiliate marketing
27 webproworld.com 8,066 5 SEO
28 whydowork.com 8,990 5 Affiliate marketing
29 affiliate-marketing-forums.5staraffiliateprograms.com 11,415 4 Affiliate marketing
30 netbuilders.org 11445 3 Webmastering
31 highrankings.com 11,545 5 SEO
32 forums.blogflux.com 11,781 0 Blogging
33 code4gold.com 11,809 3 Affiliate marketing
34 performancing.com 13,146 6 Blogging
35 theadminzone.com 14,476 4 Webmastering
36 webcosmoforums.com 14879 3 Webmastering
37 htmlforums.com 15,053 5 Web Development
38 youngentrepreneur.com 15,809 6 Webmastering
39 bloggingtips.com 16,835 5 Blogging
40 freewebspace.net 17,336 6 Web Hosting
41 acorndomains.co.uk 17,637 5 Domains
42 thefreeadforum.com 17,741 3 Affiliate marketing
43 dnscoop.com 17,758 5 Domains
44 askdamagex.com 18,020 3 Webmastering
45 bzimage.org 20,059 4 Domains
46 webtalkforums.com 20,431 4 Webmastering
47 forum.kahuki.com 21,980 3 Web Development
48 frontpagewebmaster.com 22,912 4 Webmastering
49 bloggeries.com 24,175 3 Blogging
50 forums.ukwebmasterworld.com 24,485 3 Webmastering
51 createblog.com 24,693 5 Blogging
52 ewealth.com 24,717 3 Affiliate marketing
53 webworkshop.net 24,922 3 SEO
54 ahfb2000.com 26,173 5 Webmastering
55 webforumz.com 27,292 3 Webmastering
56 googlecommunity.com 27,497 4 SEO
57 cre8asiteforums.com 27,665 5 Webmastering
58 irishwebmasterforum.com 29,731 5 Webmastering
59 moneyfanclub.com 30,366 2 Affiliate marketing
60 netpond.com 31,996 4 Webmastering
61 talkfreelance.com 35,070 4 Web Development
62 internetbasedmoms.com 39,810 4 SEO
63 idnforums.com 41,737 4 Domains
64 geekpoint.net 46102 3 Webmastering
65 clickbanksuccessforum.com 47,452 4 Affiliate marketing
66 affiliateprograms.com 48,095 4 Affiliate marketing
67 webdigity.com 52,295 4 Webmastering
68 geekvillage.com 52,461 4 SEO
69 teneric.co.uk 56,361 5 Affiliate Marketing
70 im4newbies.com 57,798 3 Affiliate marketing
71 seorefugee.com 58,495 2 SEO
72 netmarketingforum.com 66,138 2 Affiliate Marketing
73 ihelpyou.com 69,995 4 SEO
74 getpaidforum.com 72,553 0 Affiliate marketing
75 discussweb.com 74449 4 IT
76 searchengineforums.com 80,607 6 SEO
77 helpingwebmasters.com 83166 3 Web Hosting
78 bloggerforum.com 85,349 4 Blogging
79 domainstate.com 85,364 4 Domains
80 webmastermalaysia.com 100,344 3 Webmastering
81 webmasterwelt.net 108,639 2 German Webmaster
82 seo-guy.com 110,025 4 SEO
83 forum.authorityblogger.com 121,557 4 Blogging
84 howtocorphelp.com 161,064 0 Affiliate Marketing
85 dnlodge.com 162,698 3 Domains
86 discussnames.com 184,950 5 Domains
87 affearners.com 221,168 4 Affiliate marketing
88 theblogexperiment.com 227,751 4 Bloggging
89 hostingforum.ca 430,930 3 Web Hosting
90 ddboard.com 659,850 1 Domains
91 mediaunivers.com 12967705 3 Portuguese Webmater Forum

Backlinks đến từ trang web diễn đàn rất hiệu quả. Bởi vì tất cả các trang web diễn đàn trên có trang xếp hạng cao. Backlinks từ các trang web xếp hạng trang cao là sẽ có chất lượng hơn, và diễn đàn là một nguồn backlink tốt nhất nhưng hầu hết các diễn đàn sử dụng nofollow cho các liên kết links.