Hiện avatar, logo trên google search

Đầu tiên bạn cần tạo 1 tài khoản Google+. Lấy id của tài khoản Google+ của bạn, bằng cách nhấp vào tiểu sử. Khi mình nhấp vào tiểu sử thì mình có được url: https://plus.google.com/105847175605535453904/posts?hl=vi

Để hiện avatar như trong google+ trên google search thì bạn vào website chèn mã này vào. Có 3 cách:

+ Cách 1:

Chèn vào header của website

<link href="https://plus.google.com/105847175605535453904" rel="author"

+ Cách 2:

Đoạn code bên dưới bạn có thể thêm tùy ý ở đâu cũng được. Đa số mọi người cho vào footer 😀

<a href="https://plus.google.com/105847175605535453904?rel=author">google+</a

 

+ Cách 3:

<a href="https://plus.google.com/105847175605535453904" rel="author"

Để kiểm tra đã thành công hay chưa bạn vào Rich Snippets . Thấy avatar hiện lên là bạn đã thành công, giờ chỉ việc ngồi chờ google update web thì sẽ hiện avatar lên trên kết quả tìm kiếm.