Cách sử dụng Cloudflare chuyển non-www đến www

  1. Đầu tiên là có account của cloundflare và login vào đã rồi tính tiếp bước 2 :v
  2. Chọn domain muốn chuyển
  3. Click Page Rules trên top menu.
  4. Khi muốn thêm Rule chọn Creat Page Rule
  5. Thêm Rule như hình sau

Screen Shot 2017-02-28 at 5.09.29 PM

Không dùng htaccess để chuyển từ non-www sang www nữa rồi nhé!!!

Cách sử dụng cloudflare chuyển domain non-www đến www quá dể dàng phải không.