PageRank bị loại bỏ khỏi thanh công cụ đánh giá của Google

Tin chính thúc từ Google: loại bỏ đánh giá PR khỏi các tool của Google

Google đã xác nhận nó loại bỏ PageRank khỏi các thanh công cụ đánh giá website của Google

Google giải thích rằng công ty vẫn sử dụng trang dữ liệu nội bộ trong các thuật toán xếp hạng, nhưng các giá trị bên ngoài trang hiển thị trong thanh công cụ sẽ không thể hiện.

Trong nhiều năm nay, Google đã bỏ đi PageRank từ thanh công cụ trình duyệt của Google.