Anchor Text là gì?

Anchor text là gì?

Bộ máy tiềm kiếm sẽ đi theo URL trong text để tìm trang đích (landing page). Giúp bot thấy một hướng mở rộng mới của nội dung và thực hiện việc điều hướng người dùng.

Mình dùng từ “công nghệ văn bản” để nói về anchor text vì nó không còn là văn bản đơn thuần, nó ẩn chứa ý đồ của người viết tạo ra hiệu ứng nhất định của đoạn văn đối với người dùng và cả Google.

 <a href="http://www.example.com"> Ví dụ Anchor Text </ a>

Sử dụng công nghệ văn bản này để thân thiện với bot google, làm gọn gàng và phù hợp với trang mục tiêu bạn hướng tới.

Tầm quan trọng của anchor text đầu tiên.

Ví dụ 2 anchor text trỏ về 1 link duy nhất: Ai làm seo cũng cày ngày cày đêm cho khách hàng nhưng khách hàng chịu làm dịch vụ seo thì luôn là những khách khó chìu  😀

Khi có 2 anchor text hay nhiều anchor text cùng nhắm vào một URL thì google sẽ ưu tiên lấy cái đầu tiên.

 

SEO và anchor text.

Anchor text thể hiện từ khóa và nếu anchor text có chứa từ liên quan đến từ khóa thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong việc tạo “độ hấp dẫn” cho landing page đó.

Gần đây khi Penguin cập nhật thì google xiết chặc hơn keyword trong anchor text. Có rất nhiều anchor text nhấn mạnh chính xác từ khóa, anchor text đó trở nên đáng ngờ và được xem là không tự nhiên. Dù sao để được kết quả tốt trong SEO thì bạn luôn phải cần sử dụng anchor text nhưng hãy sử dụng một cách hợp lý.

 

anchor text sao là tự nhiên?

Ý tưởng của backlinking là để google quan tâm đến trang web của bạn. Nó cần phải có một số lượng ngẫu nhiên để nó trông tự nhiên. Có một nguyên tắc nhỏ tôi nghĩ nó tốt cho website, là mật độ anchor text bạn có khoảng 45% các từ khóa chính, 35% từ khóa thứ cấp, và khoảng 15% ngẫu nhiên không liên quan như Click vào đây, và khoảng 5% địa chỉ website.Tỷ lệ chính xác là không quan trọng, quan trọng là nó chỉ cho google thấy bạn đang không “ép” từ khóa và đó được xem là liên kết tự nhiên.

Chúc bạn thành công!