google webmastertools

Google gửi thư cho webmaster & 90% liên quan tới black hat SEO

Matt Cutts đã chia sẻ một số số liệu thống kê mới trong một đoạn video gần đây về các loại thông báo Google sẽ gửi thông qua Google Webmaster Tools.

Lần cuối cùng chúng ta có một bản cập nhật về số lượng hoặc chủng loại các loại thông báo và về số lượng thông báo là vào tháng 3 năm 2012.

Google đã gửi khoảng hàng trăm nghìn tin nhắn mỗi tháng đến các webmaster. Các loại những thông báo như sau:

90% của những tin nhắn liên quan tới black hat SEO
4% là thông của nội dung đó có ít hoặc không có giá trị
3% là thông báo hacking
2% là mua liên kết (link buying)
1% là bán liên kết (link selling)

Có 90% lượng thư gửi đi mỗi tháng liên quan tới black hat SEO. Google muốn chúng ta, những người làm SEO nên cẩn thận hơn với những thủ thuật của mình (tức nhiên mình đang nói tới black hat SEO 😀 ) . Google đang tiến hóa một cách chống mặt, mạnh tay hơn với các webmaster dùng chiêu trò. Cẩn thận vẫn hơn. Bảo trọng các SEOer nha!

Dịch vụ seo