Google Penguin 2.1 được tung ra 4/10/2013

Google Penguin 2.1 được tung ra ngày 4/10/2013. Vào ngày 4/10 Trên twitter của Matt Cutts ông đã tweet : “Google Penguin 2.1 is Going Live Today ”

Mỗi lần thuật toán Penguin  được update sẽ có một sự chấn động không hề nhẹ đến thứ hạng của SEOer. Nhưng thật may theo thông tin mình biết thì lần này tiếng Việt mình không bi ảnh hưởng nhiều mà các từ khóa tiếng nước ngoài cực kỳ “thê thảm”.

Cập nhật đầu tiên cho các thuật toán Penguin thế hệ thứ hai được thiết kế nhấm mục tiêu spam web và nó tuyên bố sẽ làm ảnh hưởng ~ 1% mực độ tìm kiếm.

Google Penguin 2.0 đã cập nhật vào ngày 22 và ảnh hưởng đến 2.3 phần trăm truy vấn của Anh -Mỹ  . Khi nó ra mắt , Cutts nói rằng sự ra mắt Penguin ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng từ khóa. Google gọi sự thay đổi trong nội bộ như chim cánh cụt 2.0 bởi vì nó là một thuật toán cập nhật thay vì chỉ làm mới dữ liệu.

” Đó là một thương hiệu thế hệ mới của thuật toán “, Cutts nói vào tháng Năm. ” Các chu kỳ trước của chim cánh cụt về cơ bản sẽ chỉ nhìn vào trang chủ của một trang web. Thế hệ mới hơn của chim cánh cụt đi sâu hơn nhiều và có tác động thực sự lớn trong khu vực nhỏ nào đó. ”

Đây là trận biến động thứ 5 liên quan đến Penguin.

Google đưa ra các thuật toán rất nổi tiếng. Và thuật toán “chim cánh cụt” 1.0 đã làm mưa làm gió và nổi tiếng vào 4/2012

2 lần Penguin vào năm ngoái : Tháng Năm và tháng Mười.

Nguồn: searchenginewatch.com

Dịch + Edit : Tôi 😀