Cách gộp 2 fanpage facebook thành một

Nếu bạn có 2 fanpage và bạn muốn hợp nhất chúng lại thì cũng khá dễ.

Gộp fanpage là chức năng facebook cho ra để người dùng có thể dồn 2 fanpage tương tự nhau thành một, việc này hỗ trợ quản lí fanpage dễ dàng và giúp facebook gói gọn tài nguyên hơn.

Điều kiện để gộp fanpage:

  • Bạn là một quản trị của cả hai trang
  • Trang của bạn cùng tên đại diện cho cùng một điều
  • Trang của bạn cùng một địa chỉ

Giờ thì làm thôi

B1: login facebook

B2: Vào fanpage > setting > general > Merge Pages

cach-gop-2-fanpage

B3: Chọn 2 trang bạn muốn hợp nhất nhấp vào kết hợp trang

cach-gop-2-fanpage-thanh-1

Chọn trang bạn muốn giữ bấm giữ trang

B4 : Click Confirm

Chú ý:  Trang bạn không muốn giữ sẽ được gỡ bỏ từ Facebook, và bạn sẽ không thể để unmerge .

Cách gộp 2 fanpage facebook thành một năm 2016 ( mình ghi năm để các bạn nắm bản mới nhất hay cũ vì năm ngoái mình có ghi bài rồi mà do fb thay đổi giao diện thế là phải ghi cái mới đây :v )