Thủ thuật sử dụng sublime text hiệu quả

 

Cách mở nhiều tab trong 1 cửa sổ sublime text

Mỗi lần mở 1 file là sublime text lại mở 1 cửa sổ mới. Mỗi cửa sổ cứ 1 tab làm mình khá bực mình. Mò mẫn 1 hồi thì fix được. Lỗi này mình khá bực mình khi sử dụng lúc đầu giờ thì đỡ rồi =]]]

B1: Preferences > setting

 

 

 

sublime-text-cach-khong-mo-cua-so-mo

 

B2: Tìm đến dòng có chữ : open_files_in_new_window

Nếu đang bị lỗi mở nhiều cửa sổ khi click vào mở 1 file php hay note thì open_files_in_new_window là true.

Giờ đổi thành false, Sublime text sẽ tự tách ra file do user sửa. File dafault mặc định ban đầu Sublime text vẫn giữ lại. Mình thấy phần này Sublime text rất hay, nếu sửa sai cũng không sợ hư hao gì.

Sau khi đổi open_files_in_new_window  thành false thì save lại và tận hưởng thành quả thôi 🙂

 

 

Screen Shot 2017-03-17 at 3.38.58 PM

Sẽ cập nhật thêm – các thủ thuật khác cho mọi người sau 🙂 giờ có việc phải đi rồi!